ULUSLARARASI YAŞAM

image

Photo By : Eser sahibi Ahmet Nuray uluslararası yaşam special eğitim Halil Cibran dünya kardeşlik international grubu global yaşam

SPECIAL EĞİTİM: Ben international eğitim grubu gönüllüsü görsel sanatlar öğretmeni Hüsniye Yıldırım. Bu yazı, art project haber ve bilgi olarak aile danışmanı Google art makalesidir. Konumuz eğitimse, yediden yetmişe süregelen bir öğrenme ile her daim iç içeyiz. Bunu Immanuel Kant’ın bir sözüyle devam edelim istedik.“ Eğitim toplumun şimdiki aşaması için değil, o toplumun daha iyi geleceği için olmalıdır.” Düşünürün deyimiyle bu söz uluslararası yaşam kategorisindeki toplumların refahı için, yerimizde saymak yerine daha iyiye doğru gitmenin yollarını araştırmalı ve sürdürülebilirlik özelliğini de göz önünde bulundurmalıyız. Global yaşam çağrı birliği çerçevesinde toplumsal eğitim öğretimde geliştirilebilir yeni fikirlere açık olmalıyız. Ön yargılı ve kapalı tutucu bir yaklaşım bizi ileriye götürmek yerine adımlarımızı geriye doğru atmamıza sebep olur. Yaratıcı etkinliklerin önemi burada devreye girer. Dersleri destekleyen kaynak kitaplar da bu içerikleri göz önüne alarak yapılandırılmalı ve her yıl yeniden güncellenmelidir. Haftalık ders programı çizelgesi hazırlanırken yetenek derslerinin dağılımı önemlidir. Special eğitim yaratıcı etkinlikler uygulamalarının bir diğer özelliği de akademik derslerin çocuk üzerindeki psikolojik baskısını azaltmak ve rahatlatmaktır. Her ders için hazırlanan yıllık plan tasarım örneklerinde hayal dili geliştirici anlatım ve ifade yetisi kazandırma özelliği düşünülmelidir. Bilginin yoğunluğu süreklilik arz ettiğinde yormaya başlar. Bu noktada yapılan sanatsal etkinlikler diğer dersleri öğrenmeyi teşvik ederek destekleyecektir. Çocuklarda mantıklı düşünce ve akılcı zekâ eğitimini destekleyen hayal dünyası ve yaratıcılıktır. Halil Cibran’ın kitaplarında geçen manevi duygularla yaşamın zenginliğinde insanoğlu, karakterindeki olgunluğunu geliştirmek için eksikliğinin bilincine vararak tamamlamalıdır. Özgün konuların gelişmesinde yardımcı faktör olan EQ, special eğitim bilimsel verilerin açılımına yardımcı olur. Dünya birliğinde eğitim, gençleri bilgiyle boğmak demek değildir. Yaşama sevinçlerini köreltmeden eğlendirerek öğretmek ve bundan zevk almasını sağlamak ihtiyaç sahibi olan yeni neslin gerekliliğidir.

DÜNYA KARDEŞLİK: Gençlerin seçim hakkı ve düşünce özgürlüğüne de önem vermek gerek. Uluslar arası yaşam platformunda meslek seçimleri öğrencinin bilgi, karakter ve becerisine göre yönlendirilmelidir. Kimileri sözel bilimlerde başarılı olurken bazıları da sayısal bölümlerde daha iyi olurlar. Özel yetenek düzeyinde başarılı olanları da göz ardı etmemeli bilakis destekleyici önerilerde bulunmalıyız. Gelecek kuşak dünya kardeşlik gençleri meslek belirlemede özgür seçimler yaparken ebeveyn ve öğretmen desteğinden yararlanmalıdır. Yetişkinler olarak ufuk çizgisinin ardını hayal etmelerini sağlamalı ve teşvik etmeliyiz. Gelişim çağında, disiplinli çalışmanın getirisi sorumluluk sahibi olmalarıdır. Bu bilinçte olan çocuk ileriye dönük kararlarını daha sağlıklı bir biçimde verecektir. Special eğitimle mantıklı düşünce ve global yaşamdaki zihinsel gelişim, erdem kişilik özeliğini geliştiren çocuk koyduğu hedeflerde her zaman başarılı olacaktır. Halil Cibran “Kişinin hayal gücüyle, düşlerinin gerçekleşmesi arasındaki mesafe, yalnızca onun yoğun isteğiyle aşılabilir.” demiştir. Dünya kardeşlik seviyesinde gelecek jenerasyon olarak ışık hızı yolunda yer almak için çalışma, azim, kararlılık ve güçlü hisler olduğu sürece aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Okullarda değerler eğitimi tasarım örnekleri adı altında verilen, sevgi, merhamet, acıma ve şefkat gibi manevi duygularla eğitilen çocukların ruhsal duygu seviyelerinde artış görülür. Bunun topluma getirisi ise IQ ve EQ arasındaki bağlantıyı kullanan, pozitif kapasitede üretken genç jenerasyon beyinlerdir. Aydınlık dünyası ve hayal dili zengin, yüksek enerjiyle yaşayan çağdaş eğitim almış yenilikçi bir uygarlık olacaktır. Ufuk çizgisini aşıp, olası fantastik bilim kurgu görselindeki paralel evrenler çeşitliliğinde ilerlemek, herkesin dünyasındaki hayal dilini geliştirir. Yaratıcı etkinlikler bütünlüğünde iyi kötü insan ayrımının farkındalığını bilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Bu bizim asli görevimiz olmalıdır.

GLOBAL YAŞAM: Görsel sanatlar platformu kategorisinde yer alan teknoloji tasarım ve sanat ile ilgili bölümlere ilgi duyan yeni nesil gençlerine, bu yetenek dallarını tanıtmalı ve hangi konulara ait olduğunu belirtmeliyiz. Global yaşamın diyaloglarında özgün konuların yer aldığı yüce vakfı kategorisindeki kaynak kitap kullanarak çalışmak faydalıdır. Görsel sanatlar platformlarında yetenek sınavı ile girilen grafik tasarımı, resim, heykel, müzik gibi beceriye dayalı dallarda başarı kazanmak için çok çalışmak ve kararlı olmak lazımdır. Sınavlara hazırlanırken yaratıcı etkinlik uygulamaları ders programı aralarında yer almalıdır. Özgün konu içerikli anlatımların olduğu grafik tasarımı sanat öykülerini bünyesine alan çalışma planı hazırlayarak olağanüstü gelişmeler görülebilir. Teknoloji tasarım projelerindeki el becerisine yönelik çalışmalar ilerleyici eğitim modelinde yer alır. Fantastik bilim kurgusuna eğilimi olan çocuklarda cinsiyet ayırımı gözetmek doğru değildir. Bir elin parmakları gibi her çocuk birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Yıllık planlarda değerler eğitiminde yer alan uluslararası yaşam evrensellik hisleri, uygulamaya alınması gereken çocuk sanatı yardımcı kaynak kitapları da buna yönelik olmalıdır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların özel çocukları belirlemek açısından kıstas aldıkları, kendilerine özgü geliştirdikleri bir ufuk çizgisi misali kozmos değerlerde sınırları vardır. Teknoloji tasarım bölümünün bazı sanat akademilerindeki karşılığı endüstri tasarımı dalıdır. Görsel sanatlar platformu ders programında bu durum grafik tasarımı gibi mesleklere de ilgi duyan ve yetenek sınavına hazırlanan çocuklara açıklanmalıdır. Her çocuk özeldir. Global yaşam sayesinde eğitim dünyası çocukların özelliklerini ve yaşantılarını düşünerek gelecek kuşak jenerasyon gençleri için ileri düzey eğitim vizyonu belirlemelidir. Yıllık plan tasarım örnekleri, yazılımlarında her sene değişkenlik göstermelidir. Saygı ve sevgi ile büyüyen her çocuk kendi değerinin dünya kardeşlik evrensel özelliğinin farkına varır. Edebiyat dünyasında bahsi geçen sıcak başlıklardaki büyüleyici kelimelerle, eğitim gönüllülerinin fedakârlık hisleri çerçevesinde büyük bir özveriyle çalıştıklarını okuyoruz. Eğitimde son noktayı hiçbir zaman koymamalıyız. Halil Cibran’ ın da dediği gibi, hedefler doğrultusunda aydınlık birliği yarınlarına doğru ışık olmalıyız. Fantastik bilim kurgu fikirlerindeki harikalar diyarı düşleri gibi, sürekli gelişime ve dünya ışık birliğine açık bir toplum olmalıyız.
Makale yazarı: International eğitim grubu gönüllü üyesi Hüsniye Yıldırım
Yayın yönetmeni: Pedagog Ahmet Nuray

Paylaşım Yorumları (2)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler